Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2001
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Νέες Τεχνολογίες τής Πληροφορίας στη Σχολική Εκπαίδευση” και “Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών – Στο σχολείο με τις νέες Τεχνολογίες”


Παρουσίαση δύο βιβλίων τής Ερευνητικής Ομάδας τού Ιδρύματος Μελετών Λαμπράκη.

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗ