Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 1999
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Natural disasters in the Ottoman Empire” (Φυσικές καταστροφές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία)

Παρουσίαση τής έκδοσης των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης με τίτλο: “Natural disasters in the Ottoman Empire” (Φυσικές καταστροφές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία). Αφορούν στα πρακτικά τού ομώνυμου συνεδρίου που οργάνωσε το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών τού Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας τον Ιανουάριο του 1997, στο Ρέθυμνο Κρήτης. Θα μιλήσουν: η κ. Ελισάβετ Ζαχαριάδου – καθηγήτρια Τουρκολογίας & μέλος τού Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, η κ. Φλωρεντία Ευαγγελάτου – καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών
και ο κ. Βασίλης Δημητριάδης – καθηγητής Τουρκολογίας τού Πανεπιστημίου Κρήτης & μέλος τού Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ