Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«ΝΑΞΙΑΚΑ»

Παρουσίαση της πρώτης Ναξιακής επιστημονικής επετηρίδας.
Ομιλητές: Μανόλης Βαρβούνης, καθηγητής Λαογραφίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
Χαράλαμπος Μπαμπούνης, καθηγητής Νεοελληνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
Αντώνης Τζιώτης, φιλόλογος

Ομοσπονδία Ναξιακών Συλλόγων (Ο.ΝΑ.Σ)