Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 1998
Ώρα 18.30
Αίθουσα Λόγου

“Μυστική Θεολογία”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Αρχιμανδρίτη κ. Παγκράτιου Μπρούσαλη με επιλεγμένα κείμενα, εισαγωγή και μετάφραση από
τα έργα τού Αγίου Γρηγορίου Νύσσης. Γενικός τίτλος: “Μυστική Θεολογία”.Κύριος ομιλητής είναι ο κ. Στυλιανός Παπαδόπουλος, Πατρολόγος, Καθηγητής τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο τέλος θα μιλήσει ο π. Παγκράτιος Μπρούσαλης και θα αναφερθεί στα κίνητρα και στο σκοπό τής συγγραφικής προσφοράς του.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ