Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 27 Ιουνίου 2017
Ώρα 19.30
Αίθριο

«ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ!»

Συναυλία του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης
Ξενάγηση στους μουσικούς χάρτες της παράδοσής μας, με οδηγούς τα λαϊκά μουσικά όργανα

Κέντρο Ελληνικής Μουσικής «Φοίβος Ανωγειανάκης» Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία