Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 1998
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Μητέρες Μεγάλων Ανδρών”

Παρουσίαση τού βιβλίου τής Ελευθερίας Ντάνου με τίτλο:
“Μητέρες Μεγάλων Ανδρών”.
Θα μιλήσουν οι κ.κ. Ηλίας Σιμόπουλος – συγγραφέας,
Ροζίτα Σώκου – δημοσιογράφος, Ελευθερία Ντάνου – συγγραφέας του βιβλίου και οι Αντώνης και Αθανασία Μπάστα – εκδότες.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΜΠΑΣΤΑΣ – Ν. ΠΛΕΣΣΑΣ