Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 1997
Ώρα 12.00
Κεντρικός διάδρομος

“Μήνας Φωτογραφίας, Αθήνα 1997”

Έκθεση στις βιτρίνες τού κεντρικού διαδρόμου τής Στοάς, Βιβλίων Φωτογραφίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τού
“Μήνα Φωτογραφίας, Αθήνα 1997”.
Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.
Διάρκεια Έκθεσης: μέχρι τις 17 Οκτωβρίου.