Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 14 Μαΐου 1998
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

“Μια περιπέτεια στην Εθνική Βιβλιοθήκη-Το μονοπάτι των Βιβλίων”

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με θέμα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: “Μια περιπέτεια στην Εθνική Βιβλιοθήκη-Το μονοπάτι των Βιβλίων”, στα πλαίσια τού πρότυπου ευρωπαϊκού προγράμματος Ariane, με τίτλο Παιδί, Βιβλίο, Μνημείο. (Με δηλώσεις συμμετοχής).

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ