Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2007
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Μεταβυζαντινή Ζωγραφική (1450-1600). Η Εντοίχια Ζωγραφική μετά την πτώση τού Βυζαντίου στον Ορθόδοξο Κόσμο και στις χώρες υπό ξένη κυριαρχία»

Παρουσίαση βιβλίου τού Μίλτου Γαρίδη.
Ομιλητές οι κ.: Κώστας Σπανός, εκδότης, Ελένη Δεληγιάννη-Δωρή, καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών, Αθανάσιος Παλιούρας, καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων, Ελένη Κώτσου, επιμελήτρια τής έκδοσης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κ. Χ. ΣΠΑΝΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ