Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2006
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

«Μεταρρύθμιση στην ανώτατη εκπαίδευση»

Παρουσίαση τόμου σε επιμέλεια Γ. Δονάτου, Α. Γιαννίτση, Π. Καζάκου, Α. Μπρεδήμα.
Ομιλητές οι κ.: Χρήστος Κίττας, Πρύτανης τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος, ακαδημαϊκός, επίτιμος καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευάγγελος Βενιζέλος, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τ. Υπουργός, Ανδρέας Καραμάνος, καθηγητής, τ. Πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γεν. γραμματέας Υπουργείου Παιδείας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ