Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Μεταπολεμική αναπτυξιακή εμπειρία»

Παρουσίαση βιβλίου του  Κωνσταντίνου Γ. Βγενόπουλου.
Ομιλητές:  Ήρα Εκμε – Πουλοπούλου, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δημογραφικών Μελετών, Μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης, Νικόλαος Ζαχαριάδης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, τέως Γενικός Γραμματέας της Τράπεζας Εμπορίου και Αναπτύξεως του Ευξείνου Πόντου,
Στέργιος Μπαμπανάσης, Ομότιμος Καθηγητής της Οικονομικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Μεσογειακών Μελετών, Συντονίζει ο Σωτήριος Σ. Παπαπολίτης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ