Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 6 Απριλίου 2012
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Μετά το Μνημόνιο Νο 2: Η λύση στα χέρια των πολιτών»

Ομιλία σχετικά με το υπό έκδοση συλλογικό έργο της σειράς βιβλίων
‘Εσοπτρον- Hellenic NEXUS
Ομιλητές: Σπύρος Λαβδιώτης, οικονομολόγος-συγγραφέας,
Απόστολος Γκλέτσος, δήμαρχος Στυλίδας,
Λεωνίδας Χ. Αποσκίτης, δημοσιογράφος,
Στάμος Στίνης, εκδότης-διευθυντής ΗΝ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΠΤΡΟΝ