Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2005
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

«Μέσα από τα μάτια των θεών:ένα πανόραμα τής Αφρικής απο ψηλά»

Παρουσίαση λευκώματος τού φωτογράφου Robert Haas.
Ομιλητές οι κ.: Robert Haas και εκπρόσωποι τού Παν/μίου Αιγαίου και τού περιοδικού National Geographic.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ- NATIONAL GEOGRAPHIC