Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2007
Ώρα 9.30-14.00
Αίθουσα Λόγου

μερίδα για εκπαιδευτικούς με θέμα: «Η μέθοδος τής Δημιουργικής Γραφής για παιδιά στην εκπαίδευση»

Η
Επιμέλεια: Φίλιππος Μανδηλαράς, εμψυχωτής τμημάτων Δημιουργικής Γραφής για παιδιά-συγγραφέας.
Ομιλητές οι κ.: Φίλιππος Μανδηλαράς, συγγραφέας, Αγγελική Πασσιά, ψυχολόγος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ