Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 1999
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Μελέτες τής Ιστορίας τής Τέχνης”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Φρέντερικ Άνταλ με τίτλο:
“Μελέτες τής Ιστορίας τής Τέχνης”, σε μετάφραση Ανδρέα
Παππά, εκδοτική επιμέλεια και πρόλογο τού καθηγητή Νίκου Χατζηνικολάου.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ