Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – Ο Άνθρωπος Φαινόμενο»

Παρουσίαση βιβλίου του Σαράντου Ι. Καργάκου
Ομιλητές: Χαρίκλεια Δημακοπούλου, Ιστορικός-Συγγραφέας
Μαρικαίτη Καμβασινού, Συγγραφέας.
Θα επιλογίσει ο συγγραφέας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ