Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2004
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

«Με μολύβι και χαρτί. Στιγμές ανασκόπησης»


Παρουσίαση τού βιβλίου τού Μιχάλη Παπαδόπουλου, Προέδρου τού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Ομιλητές οι κ.:
Μαριέττα Γιαννάκου, Υπουργός Παιδείας, Σαράντος Καργάκος, συγγραφέας, Γιώργος Μπαμπινιώτης, Πρύτανης τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τη συζήτηση συντονίζει η κ. Μαρία Χούκλη, δημοσιογράφος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΝΟΣ