Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Μαύρος φάκελλος»

Παρουσίαση βιβλίου του Γιάννη Μπεράτη.
Ομιλητές: Έρη Σταυροπούλου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών,
Παναγιώτης Ροϊλός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Harvard,
Γιώργος Συμπάρδης, συγγραφέας,
Χρήστος Χρυσόπουλος, συγγραφέας

 

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΡΜΗΣ