Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 1999
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Μαρμάρινα λαϊκά τέμπλα τής Τήνου”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Αλέκου Ε. Φλωράκη με τίτλο: “Μαρμάρινα λαϊκά τέμπλα τής Τήνου”.Θα μιλήσει ο κ. Άγγελος Δεληβορριάς- καθηγητής της Ιστορίας τής Τέχνης τού Παν/μίου Αθηνών και Διευθυντής τού Μουσείου Μπενάκη, ο κ. Μιχάλης Μερακλής – καθηγητής Λαογραφίας τού Παν/μίου Αθηνών και
o κ. Κωνσταντίνος Αλαβάνος – Γενικός Διευθυντής ΕΤ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΝΟΣ