Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 17 Ιουλίου 2000
Ώρα 12.00-14.00
Κεντρικός διάδρομος

LYRAE CANTUS: Σύνολο δώδεκα ατόμων, Αναγεννησιακής και Μεσαιωνικής Μουσικής

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 24 αντιπροσωπευτικά δείγματα μουσικής, τής Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης από τους κύκλους Carmina Burana, Laudi Spiritualli,
Cantigas de Santa Maria, Libre Vermell και Cancioneros
πλαισιωμένα από οργανικούς χορούς, estampies και
saltarelli. Συμμετέχουν οι: Σ. Κοτσώνη, Φ. Αντωνέλλου,
V. Oreshkin, Β. Μανιάτης, Μ. Αργυροπούλου, Ε. Κουρλιά,
Έ. Πολίτη, Σ. Χαραλαμπίδου, Ν. Χατζοπούλου, Β. Πριόβολος,
Π. Πρίφτης, Β. Σαγρής.

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ