Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 1998
Αίθουσα Τέχνης

“LIMC: LEXICON ICONOGRAPHICUM MYTHOLOGIAE CLASSICAE: ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ”

Έναρξη τής έκθεσης τού Μυθολογικού Λεξικού: “LIMC: LEXICON ICONOGRAPHICUM MYTHOLOGIAE CLASSICAE: ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ”. Τα άρθρα-λήμματα που εμπεριέχονται στους οκτώ διπλούς τόμους του (κείμενο και εικόνες) έχουν συγγραφεί σε τέσσερις διαφορετικές κατά περίπτωση ευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά) από μια πλειάδα επιστημόνων διεθνούς κύρους που προέρχονται από περίπου σαράντα χώρες από όλο τον κόσμο, με σημαντική συμμετοχή Ελλήνων συγγραφέων από την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, καθώς και τα Πανεπιστημιακά και τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα τής χώρας. Η Έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου. Ώρες λειτουργίας: 10.00-14.30 και 18.00- 21.30. 5 Δεκεμβρίου: 10.00-14.30.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ LIMC