Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 1998
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

“LIMC: LEXICON ICONOGRAPHICUM MYTHOLOGIAE CLASSICAE: ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ”

Εγκαίνια τής έκθεσης τού Μυθολογικού Λεξικού: “LIMC: LEXICON ICONOGRAPHICUM MYTHOLOGIAE CLASSICAE: ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ”. Θα μιλήσουν οι κ.κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης – Πρόεδρος τής Ελληνικής Ένωσης για την Σύνταξη τού Μυθολογικού Λεξικού – LIMC, Jean Ch. Balty – Καθηγητής – Γενικός Γραμματέας τού Διεθνούς Ιδρύματος για το LIMC και μέλος τής Academie Royale de Belgique και τού Institut de France, Τάσος Μπέλλας – σύμβουλος ανάπτυξης ηλεκτρονικών αρχείων. (Η Έκθεση λειτουργεί ήδη από τη Δευτέρα 1/12 και ολοκληρώνεται το Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου).
Ώρες λειτουργίας: 10.00-14.30 και 18.00- 21.30.
5 Δεκεμβρίου: 10.00-14.30.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ LIMC