Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 1997
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

“Λιμάνια και Οικισμοί στο Αρχιπέλαγος τής Πειρατείας”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Νίκου Μπελαβίλα “Λιμάνια και Οικισμοί στο Αρχιπέλαγος τής Πειρατείας”.
Το βιβλίο θα παρουσιάσουν ο Κώστας Γαβρόγλου Καθηγητής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Δημήτρης Καρύδης, Αναπληρωτής καθηγητής τού ΕΜΠ και ο Βασίλης Σφυρόερας, Ομότιμος Καθηγητής τού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ