Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 1999
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Λέπρεον Ολυμπίας: Εγχειρίδιον Ιστορίας και Αρχαιολογίας τής Πόλεως”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού αρχαιολόγου και καθηγητή Ιστορίας τής Τέχνης και Φιλοσοφίας τής Αγωγής κ. Παναγιώτη Πυριοβολή με τίτλο: “Λέπρεον Ολυμπίας: Εγχειρίδιον Ιστορίας και Αρχαιολογίας τής Πόλεως”. Θα μιλήσει ομάδα πανεπιστημιακών καθηγητών, αρχαιολόγων και άλλων διανοητών, μεταξύ των οποίων ο καθηγητής τής Φιλοσοφικής σχολής τού Παν/μίου Αθηνών κ. Δημήτριος Κούτρας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΠΡΕΑΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ