Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 21 Απριλίου 2004
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

«Λεξικό τής Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 1100-1669»


Παρουσίαση τού Β’ τόμου τής επιτομής τού Εμμανουήλ Κριαρά.
Ομιλητές οι κ.: Εμμανουήλ Κριαράς, Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Σπύρος Μοσχονάς, Χριστίνα Μπασέα.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ