Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2007
Ώρα 17.30-19.00
Αίθουσα Λόγου

Κύκλος Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και γονείς. «Ψυχο-παιδία». Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και στο σχολείο

Θέμα: «Εφηβεία: Μετάβαση από την παιδικότητα στην ενηλικίωση. Γονεϊκές προσεγγίσεις και παρεμβάσεις»
Εισηγητής: κ. Νικήτας Πολεμικός, καθηγητής Εξελικτικής Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συντονιστής: κ. Νίκος Γιαννίτσας, καθηγητής Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η Α’ Ενότητα των σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 15 Νοεμβρίου 2006 έως 28 Φεβρουαρίου 2007.
Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Κατερίνα Γεωργαντή
τηλ: 210-7277848, κάθε Τρίτη & Πέμπτη, ώρες: 9.30-11.30.

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΛ.Ψ.Ε.) – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ