Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 25 Απριλίου 2007
Ώρα 17.30-19.00
Αίθουσα Λόγου

Κύκλος Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και γονείς. «Ψυχo…παιδία». Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και στο σχολείο Θέμα: «Οι αποφάσεις των μαθητών για την επαγγελματική επιλογή και σταδιοδρομία»

Εισηγήτρια: Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου, αναπλ. καθηγήτρια Επαγγελματικής Αξιολόγησης & Καθοδήγησης τού Παν/μίου Αθηνών. Συντονίστρια: Φωτεινή Πολυχρόνη, λέκτορας Ψυχολογίας τού Παν/μίου Αθηνών.Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Κατερίνα Γεωργαντή τηλ: 210-7277848, email: psychsem@psych.uoa.gr, κάθε Τρίτη & Πέμπτη, ώρες: 9.30-11.30.

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΛ.Ψ.Ε.) – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ