Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2006
Ώρα 17.30-19.00
Αίθουσα Λόγου

Κύκλος Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και γονείς. «Ψυχο-…παιδία». Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και στο σχολείο Θέμα: «Ο μετασχηματισμός τής ελληνικής οικογένειας: Τι δείχνει η σύγχρονη έρευνα»

Εισηγητής: Δημήτριος Γεώργας, ομότιμος καθηγητής Κοινωνικής
Ψυχολογίας τού Παν/μίου Αθηνών.
Συντονιστής: Ηλίας Μπεζεβέγκης, καθηγητής Εξελικτικής Ψυχολογίας
τού Παν/μίου Αθηνών. Η Α’ Ενότητα των σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 15 Νοεμβρίου 2006 έως 28 Φεβρουαρίου 2007.
Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Κατερίνα Γεωργαντή
τηλ: 210-7277848, κάθε Τρίτη & Πέμπτη, ώρες: 9.30-11.30.

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΛ.Ψ.Ε.) – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ