Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2007
Ώρα 17.30-19.00
Αίθουσα Λόγου

Κύκλος Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και γονείς. «Ψυχo-…παιδία». Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και στο σχολείο Θέμα: «Η αυτοεκτίμηση σε παιδιά και εφήβους»

Εισηγήτρια: Αγγελική Λεονταρή, αναπλ. καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας
τού Παν/μίου Θεσσαλίας. Συντονιστής: Σπύρος Τάνταρος, επίκ. Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας τού Παν/μίου Αθηνών.
Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Κατερίνα Γεωργαντή
τηλ: 210-7277848, κάθε Τρίτη & Πέμπτη, ώρες: 9.30-11.30.

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΛ.Ψ.Ε.) – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ