Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007
Ώρα 17.30-19.00
Αίθουσα Λόγου

Κύκλος Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και γονείς. «Ψυχο-…παιδία». Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και στο σχολείο Θέμα: «Γονεϊκή εμπλοκή και σχολική πρόοδος τού παιδιού»

Εισηγητής: κ. Ηλίας Μπεζεβέγκης, καθηγητής Εξελικτικής Ψυχολογίας τού Παν/μίου Αθηνών. Συντονιστής: κ. Σπύρος Τάνταρος, επίκ. καθηγητήςΑναπτυξιακής Ψυχολογίας τού Παν/μίου Αθηνών.
Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Κατερίνα Γεωργαντή τηλ: 210-7277848, email: psychsem@psych.uoa.gr, κάθε Τρίτη & Πέμπτη, ώρες: 9.30-11.30.

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΛ.Ψ.Ε.) – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ