Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2006
Ώρα 17.30-19.00
Αίθουσα Λόγου

Κύκλος Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και γονείς. «Ψυχο-…παιδία». Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και στο σχολείο Θέμα: «Ένα διαφορετικό σχολείο: Το σχολείο ως κοινότητα που νοιάζεται και φροντίζει»

Εισηγήτρια: Χρυσή Χατζηχρήστου, καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας
τού Παν/μίου Αθηνών.
Συντονίστρια: Κατερίνα Γκαρή, επίκ. καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας τού Παν/μίου Αθηνών.
Η Α’ Ενότητα των σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα
15 Νοεμβρίου 2006 έως 28 Φεβρουαρίου 2007.
Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Κατερίνα Γεωργαντή
τηλ: 210-7277848, κάθε Τρίτη & Πέμπτη, ώρες: 9.30-11.30.

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΛ.Ψ.Ε.) – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ