Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2007
Ώρα 17.30-19.00
Αίθουσα Λόγου

Κύκλος Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και γονείς. «Ψυχο-παιδία». Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και στο σχολείο

Θέμα: «Η ανάπτυξη και η εκπαίδευση των διδύμων»
Εισηγητής: κ. Γιάννης Κουγιουμουτζάκης, καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας τού Παν/μίου Κρήτης, Μαρία Μακροδημητράκη, λέκτορας Αναπτυξιακής Ψυχολογίας τού Παν/μίου Κρήτης.
Συντονίστρια: Φράσω Μόττη-Στεφανίδη, καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας τού Παν/μίου Αθηνών.
Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Κατερίνα Γεωργαντή
τηλ: 210-7277848, κάθε Τρίτη & Πέμπτη, ώρες: 9.30-11.30.

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΛ.Ψ.Ε.) – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ