Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 1998
Ώρα 13.00
Αίθουσα Λόγου

“Κοινοτικές και εθνικές ρυθμίσεις στον Τομέα των Τηλεπικοινωνιών”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού ΕΚΕΜΕ με τίτλο:”Κοινοτικές και εθνικές ρυθμίσεις στον Τομέα των Τηλεπικοινωνιών”, σε επιμέλεια Φ. Σπαθόπουλου και Ν. Φραγκάκη. Θα μιλήσουν οι κ.κ. Μανώλης Σουριαδάκης – Πρόεδρος του ΕΚΕΜΕ, Ν. Φραγκάκης – Διευθυντής
τού ΕΚΕΜΕ και Στέφανος Ματθίας – Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ