Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2006
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Κοινωνική εργασία»


Παρουσίαση σειράς. Ομιλητές οι κ.: Μαρία Πετμεζίδου, καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής Δ.Π.Θ., Κλήμης Ναυρίδης, καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α., Νίκος Παρασκευόπουλος, καθηγητής Ποινικού Δικαίου Α.Π.Θ., Θεανώ Καλλινικάκη, καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ