Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 30 Μαΐου 2019
Ώρα 17.00
Αίθουσα Λόγου

«Κλυδωνισμοί του κράτους δικαίου και εξελίξεις στην πρόσβαση στη Δικαιοσύνη : Δύο επίκαιρα ζητήματα»

Επιστημονική ημερίδα
Χαιρετισμός: Ε. Αντωνόπουλος, Πρόεδρος Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών, Σύμβουλος Επικρατείας
1η Ενότητα
Προεδρεύων: Α. Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Ομιλητές: Μ. Βηλαράς, Πρόεδρος Τμήματος του Δ.Ε.Ε.
Κ. Πισπιρίγκος, Σύμβουλος Επικρατείας
2η Ενότητα
Προεδρεύουσα: Ε. Σαρπ, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Ομιλητές:
Δ. Γρατσίας, Πρόεδρος Τμήματος του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε.
Χ. Νέγρης, Πάρεδρος στο Συμβούλιο της Επικρατείας
Δ. Πυργάκης, Πάρεδρος στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΕΔΛ-ΣτΕ)