Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2003
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Κατοικία και Κατοίκηση»

Παρουσίαση τού βιβλίου τής Aννης Βρυχέα.
Oμιλητές οι κ.: Δημήτρης Φατούρος, αρχιτέκτων, Έφη Αβδελά, ιστορικός, Σταύρος Σταυρίδης, αρχιτέκτων και Σόλων Ξενόπουλος, αρχιτέκτων.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ