Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 1999
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

“Κατά Ειμαρμένης”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Πανοσιολογιoτάτου Αρχιμανδρίτου
κ. Παγκρατίου Μπρούσαλη με τίτλο: “Κατά Ειμαρμένης”, έργο τού Αγίου Γρηγορίου Νύσσης. Θα μιλήσει ο κ. Νικόλαος Πολίτης – καθηγητής Φιλοσοφικής τού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο ίδιος
ο συγγραφέας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ