Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 18 Απριλίου 2000
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Κάστρο”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Antoine de Saint Exupery με τίτλο: “Κάστρο”, σε μετάφραση κ. Μαριάννας Τυρέα -Χριστοδουλίδου.
Θα προλογίσει ο μορφωτικός σύμβουλος τής Γαλλικής Πρεσβείας
κ. Didler Talpaln και θα μιλήσει η κ. Μαριάννα Τυρέα – Χριστοδουλίδου. Κείμενα θα διαβάσει ο πρωταγωνιστής τού θεάτρου Κώστας Καζάκος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Σ.Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ