Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 1997
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“ΚΑΠΝΙΣΜΑ – Μία Διαδρομή μέσα στο Χρόνο που δεν ωφέλησε …..”

Διάλεξη τού Δρα. Χαράλαμπου Τσιλτικλή, Καθηγητή Τ.Ε.Ι., με θέμα: “ΚΑΠΝΙΣΜΑ – Μία Διαδρομή μέσα στο Χρόνο που δεν ωφέλησε …..”.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΠΕΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ -ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΕDE)