Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2000
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Κανόνες και αντινομίες στην πολιτική”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Κοσμά Ψυχοπαίδη με τίτλο:
“Κανόνες και αντινομίες στην πολιτική”. Θα μιλήσουν :
o κ. Κώστας Σταμάτης – καθηγητής παν. Θεσσαλονίκής,
η κ. Βούλα Τσινόρεμα – αν. καθηγήτρια παν. Κρήτης,
ο κ. Δημήτρης Χαραλάμπης – καθηγητής παν. Αθηνών
και ο συγγραφέας τού βιβλίου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ