Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 1997
Ώρα 11.00-12.00
Κεντρικός διάδρομος

Κάλαντα Αθηναϊκά, Μακεδονίας, Δωδεκανήσου, χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα τραγούδια

Μουσικός Όμιλος Γυμνασίων Λυκείων Τοσιτσείων Σχολείων:
Κάλαντα Αθηναϊκά, Μακεδονίας, Δωδεκανήσου,
χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα τραγούδια.
Υπεύθυνη: κα. Χριστίνα Βαρσάμη

ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ