Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 19 Απριλίου 2000
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Ιστορία τού ελληνικού κόσμου και τού μείζονος χώρου”

Παρουσίαση τού δίτομου έργου τού Σαράντου Ι. Καργάκου με τίτλο: “Ιστορία τού ελληνικού κόσμου και τού μείζονος χώρου”. Θα μιλήσουν: ο κ. Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος – ακαδημαϊκός,
ο κ. Γεώργιος Καββαδίας – καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και ο πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός – καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαιρετίζουν: ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος – Δήμαρχος Αθηναίων και ο κ. Πρόδρομος Εμφιετζόγλου – Πρόεδρος “Μηχανικής”.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Γ. & Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ