Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Ιστορία του Δραγαμέστου / Αστακού και της περιοχής του στα νεώτερα χρόνια, περ. 1470 – 1832»

Παρουσίαση βιβλίου του Ιωάννη Δημητρούκα
Ομιλητές: Ιωάννης Γιαννόπουλος, Ιστορικός, Ταξιάρχης Κόλιας, Βυζαντινολόγος, Βασίλειος Χρηστίδης, Αραβολόγος.
Συντονιστής: Παναγιώτης Κοντός, Καθηγητής – Γραμματέας του Πανεπιστημίου Αθηνών