Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2003
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Ιστορία τής Nήσου Καρπάθου (Δωδεκανήσου) Aπό Tων Αρχαιοτάτων χρόνων Μέχρι Σήμερον” και “Χρονικό Τής Νήσου Καρπάθου Από Του Ελληνοϊταλικού Πολέμου Μέχρι Τής Ενσωματώσεως Αυτής Εις Την Ελλάδα (1948)”

Παρουσίαση τής επανέκδοσης των δύο τόμων τού Μιχαήλ Γ. Μιχαηλίδη – Νουάρου.
Ομιλητές οι κ.: Αλέξιος Γ.Κ. Σαββίδης, βυζαντινολόγος-ιστορικός, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και Ανδρέας Μ. Μιχαηλίδης – Νουάρος, ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΕΡΓΑΣΙΑ – ΧΑΡΑ” ΟΘΟΥΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ