Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 1999
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Ιστορία τής Ιταλικής Λογοτεχνίας”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Αλμπέρτο Αζόρ Ρόζα με τίτλο: “Ιστορία τής Ιταλικής Λογοτεχνίας”. Θα μιλήσουν ο κ. Παναγιώτης Κυζερίδης – διευθυντής τού Ιταλικού Ινστιτούτου Αθήνας, ο κ. Φοίβος Γκικόπουλος – αν. καθηγητής τού Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας τού Α.Π.Θ. και η κ. Στέλλα Πριόβολου –
αν. καθηγήτρια τού Τμήματος Ξένων Γλωσσών και Πολιτισμών
τού Παν/μίου Αθηνών.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ