Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2004
Ώρα 09.00- 14.00
Αίθουσα Λόγου

Ημερίδα με θέμα: «Το θέατρο στην εκπαίδευση: Μπροστά στις νέες προκλήσεις – 2004»


Η εκδήλωση περιλαμβάνει ανασκόπηση και αξιολόγηση των πιο σημαντικών επιμορφωτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενημέρωση για επιλεγμένα καινοτόμα/πιλοτικά προγράμματα, νέα από διεθνείς οργανώσεις, συζήτηση με συγγραφείς και διδάσκοντες για τα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία για το θέατρο – εξελίξεις.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ