Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2005
Ώρα 9.00-14.00
Αίθουσα Λόγου

Ημερίδα με θέμα: «Προτάσεις για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση»

Κατά τη διάρκεια τής ημερίδας θα λειτουργεί έκθεση ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.)