Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2005
Ώρα 16.00-20.00
Αίθουσα Λόγου

Ημερίδα με θέμα: «Προτάσεις για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση: από τη θεωρία στην πράξη»

Ομιλητές οι κ.: Μ. Χαρίτου, Β. Χαρτζουλάκης, Παναγιώτα Γκουντή.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.)