Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2006
Ώρα 10.00-16.00
Αίθουσα Λόγου

Ημερίδα με θέμα: «Περί Πετρογέφυρων. Μαστόροι και γεφύρια»

Στην Αίθουσα Τέχνης θα λειτουργεί έκθεση φωτογραφίας με θέμα:
«Μαστόροι και γεφύρια τής Πίνδου» και έκθεση βιβλίου με θέμα:
«Βιβλία για τα Πετρογέφυρα στην Ελλάδα»
Α’ Μέρος, 10.00-12.30
Ομιλητές οι κ.: Γ. Γκράσσος, Γ. Τσότσος,
Κ.Φρέντζος, Ι. Κάππος, Η. Γιαννικόπουλος, Σ. Μαντάς, Φ. Μαρτίνος,
Π. Καμηλάκης, Θ. Χαμάκος, Ν. Παπάζογλου, Γ. Κρεμύδης.
Β’ Μέρος, 13.00-16.00
Ομιλητές οι κ.: Α. Πετρονώτης, Β. Σιακωτάς,
Ν. Κόκκας, Α. Γκανάτσιος, Μ. Κάσσης, Θ. Τσουλέας, Γ. Έξαρχος,
Ε. Μπεληγιάννη,Α. Πολυμέρου-Καμηλάκη, Γ. Κουρούπης,
Β. Παπαγεωργίου.

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ (ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ.)