Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2004
Ώρα 10.00-16.00
Αίθουσα Λόγου

Ημερίδα με θέμα: «Περί πετρογέφυρων – γεφυριών ιστορίες»


Ομιλητές οι κ.:
Γ. Λεκάκης, Σ. Γοργογέτας, Λ. Δεριζιώτης, Κ. Μαντζανά,
Π. Σαραντάκης, Ι. Φαφούτης, Θ. Χαμάκος, Φ. Μαρτίνος,
Γ. Κομζιάς, Α. Χατζηδάκης, Σ. Μαντάς, Γ. Μακρής, Π. Καμηλάκης, Γ. Κρεμύδης, Γ. Τσότσος, Π. Πετράτος, Α. Πετρονώτης,
Ν. Κόκκας, Α. Τολκίδης, Α. Γαλερίδης.

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ (ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ.)